SHEN-terapi

 

NATURTERAPI Bjørn Kaupang

registrert Soneterapeut sertifisert SHEN-terapeut

 

medlem av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

 

 

SHEN-terapien er i utgangspunktet laget for å hjelpe til med problemer av mer psykisk art, og har derfor også stor innvirkning på fysiske plager som har årsak i det psykiske. Typiske eksempler er: depresjoner, fobier, spiseforstyrrelser, PMS, migrene, udefinerte plager, "når du ikke er frisk og legen sier at det ikke feiler deg noe", manglende energi og livsgnist, angst, stress. En kombinasjon av SHEN-terapi og soneterapi er en ofte veldig gunstig løsning når "ingenting hjelper".

Husebygrenda 17, 3219 Sandefjord E-post: bjorn@kaupang.info Telefon: 99 78 52 00