Hjem


I 'Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom' står det blant annet: "Den som tilbyr alternativ behandling, kan i sin markedsføring kun gi en nøktern og saklig beskrivelse av virksomheten ... ... ikke benytte påstander om at en behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser eller på andre måter utforme markedsføringen slik at den gir dette inntrykk."

Dette gjelder helt uavhengig av hvor gode og konkrete resultater en terapeut har hatt gjennom mange år. (Min anmerkning.)


I min praksis bruker jeg fortrinnsvis Soneterapi, som er en behandlingsmetode som kan benyttes når ved alle fysiske plager knyttet til for eksempel skjelett, muskulatur, sener, hjerte, blodsirkulasjon, indre organer og så videre. I tillegg kan soneterapi benyttes ved betennelsestilstander, virus- og bakterieinfeksjoner og mer diffuse plager uten klar diagnose.


SHEN-terapi er laget for å løse psykiske plager og kan benyttes i en rekke situasjoner hvor det ikke finnes  alternativer.


En kombinasjon av Soneterapi og SHEN-terapi kan benyttes når "ingenting hjelper".***

Typiske plager det kan være naturlig å søke behandling mot:


Allergi

Leddgikt

Reumatisme

Astma

Kolikk

Eksem

Ørebetennelse

Migrene

Ryggplager

Sengevæting

Senebetennelse

Hodepine