Soneterapi/BarnSoneterapi som behandlingform har røtter mange tusen år tilbake i tid og har mest sannsynlig  vært brukt i de fleste samfunn så lenge mennesket har eksistert. Det er funnet beskrivelser av soneterapi blant annet i pyramidene i Egypt og i de gamle store sivilisasjonene i Sør- og Mellom-Amerika.


I moderne tid er soneterapien videreutviklet etter hvert som kunnskapen om anatomi og fysiologi har økt. Dr. William H Fitzgerald og Eunice Ingham er navn som bør nevnes i forbindelse med soneterapi. Og ikke minst vår egen Charles Ersdal (1939-1995), som har betydd mye for utviklingen av den detaljerte og presise soneterapien vi bruker i dag.Behandling av barn


Jeg har lang og bred erfaring når det gjelder behandling av barn og typiske barneplager. Det er ingen aldersbegrensning nedover. De yngste barna jeg har behandlet har vært bare noen få dager gamle.


Eksempler på hva folk ber om hjelp med når helsevesenet's tilbud er mangelfullt:


Spedbarnskolikk

Magesmerter

Treg tarm

Andre mageproblemer

Ørebetennelse

Blærebetennelse

Urinveisinfeksjon

Sengevæting

Søvnproblemer

Atopisk eksem

Andre utslett

og en rekke andre tilstander og problemer.


Ring gjerne for mer informasjon om det er noe du lurer på når det gjelder behandling av barn.