SHEN-terapiSHEN-terapien er i utgangspunktet laget for å hjelpe til med problemer av mer psykisk art, og kan derfor også ha innvirkning på fysiske plager som har årsak i det psykiske. Typiske eksempler som helsevesenet sliter med gode løsninger er: depresjoner, fobier, spiseforstyrrelser, PMS, migrene, udefinerte plager, "når du ikke er frisk og legen sier at det ikke feiler deg noe", manglende energi og livsgnist, angst, stress. En kombinasjon av SHEN-terapi og soneterapi er ofte en gunstig løsning når "ingenting hjelper".